Phòng

Check-in / 15:00 - 00:00 Giờ trả phòng / 06:00 - 11:00 giờ Các chính sách hủy và thanh toán trước khác nhau tùy thuộc vào loại phòng. Tất cả trẻ em được chào đón. Không có chỗ chứa giường phụ trong phòng. Không cho phép vật nuôi.